Zrealizowane zadania sfinansowane z dotacji NFOŚiGW we współpracy z WFOŚiGW

W dniu 16 października 2021 r. na terenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach odbyła się uroczystości przekazania sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych, w której wzięli udział: Pan Daniel Hickiewicz – Sekretarz Urzędu Gminy Klucze, dh Andrzej Janik – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Kluczach, dh Aneta Oleksy – Radna i Sołtys Sołectwa Klucze i Pan Sebastian Sierka – Radny z Klucz.

OSP w Kluczach zrealizowało zadanie „Zakup sprzętu ochrony układu oddechowego i umundurowania specjalnego dla OSP Klucze” w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Podczas wystąpienia dh Radosław Murias – Prezes Zarządu OSP Klucze po przywitaniu zaproszonych gości powiedział, że przekazany nowy sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych nie tylko doposaży samochód GBA 2/7/25, ale umożliwi podejmowanie działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Krakowie udostępnił w formie refundacji środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w wysokości 17675,00 zł stanowi 50% faktycznego kosztu kwalifikowanego wynoszącego 35350,00 dla OSP Klucze.

Zarząd OSP w Kluczach w dniu 14 kwietnia 2021 r. złożył projekt zadania do WFOŚiGW w Krakowie w celu przyznania dotacji na zakup sprzętu ochrony układu oddechowego i umundurowania specjalnego.

Projekt zakładał zakup:

  • kompletnego umundurowania specjalnego 2 – częściowego firmy Ballyclare Xenon PL,
  • prądownicy wodnej Rosenbauer RB 101,
  • 4 szt. sygnalizatorów bezruchu MSA Motion SCOUT ,
  • 4 kpl. masek MSA Aure G1 z pokrowcem,
  • 4 kpl. butli powietrznych kompozytowych MSA Auer z pokrowcem wraz z aparatami ochrony dróg oddechowych MSA Auer AirGO PRO.

Zakupiona została tablica informująca o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW we współpracy z WFOŚiGW w Krakowie. Tablica została powieszona na ścianie elewacji siedziby OSP Klucze.

Zarząd OSP Klucze dziękuje: Panu Norbertowi Bieniowi – Wójtowi Gminy Klucze i Radnym Gminy Klucze za dofinansowanie realizacji zadania w kwocie 6000,00 zł oraz Mieszkańcom Klucz za wsparcie, hojność i „Dar Serca” we wspieraniu Jednostki OSP Klucze.

Opracowanie: dh Radosław Murias,
Foto: dh Wiktor Moroński, dh Michał Pałka.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry