Zrealizowane zadania sfinansowane z dotacji NFOŚiGW we współpracy z WFOŚiGW

W dniu 16 października 2021 r. na terenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach odbyła się uroczystości przekazania sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych, w której wzięli udział: Pan Daniel Hickiewicz – Sekretarz Urzędu Gminy Klucze, dh Andrzej Janik – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Kluczach, dh Aneta Oleksy – Radna i Sołtys Sołectwa Klucze i Pan Sebastian Sierka – Radny z Klucz. OSP w Kluczach …

Zrealizowane zadania sfinansowane z dotacji NFOŚiGW we współpracy z WFOŚiGW Read More »