ZAWARCIE UMOWY Z WFOŚ i GW KRAKÓW

W dniu 07 października 2021 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.
Ze strony WFOŚiGW Kraków umowę podpisali:

  • Prezes Zarządu – Pan dr Kazimierz Koprowski,
  • Zastępca Prezesa Zarządu – Pani dr Anna Biederman – Zaręba,

natomiast ze strony OSP Klucze:

  • dh Radosław Murias
  • dh Monika Stach.

Dotacja wynosi 35350,00 zł z czego NFOŚiGW przeznaczył 17675,00 co stanowi 50% faktycznego kosztu kwalifikowanego, Urząd Gminy Klucze przeznaczył 6000,00 zł natomiast OSP Klucze 11675,00zł.
Dotacja z NFOŚiGW pozwoli doposażyć Jednostkę OSP Klucze w zakup sprzętu ochrony układu oddechowego i umundurowania specjalnego.

Opracowanie: dh Radosław Murias.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry