Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 11 marca 2023 r. o godz. 16.00 w Auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze druhów OSP Klucze, na którym został podsumowany rok sprawozdawczy 2022. Zebranie otworzył dh Radosław Murias – Prezes OSP Klucze, który przywitał znamienitych gości, druhów, mieszkańców Klucz i sympatyków OSP Klucze.

W uroczystości wzięli udział: Pan Jacek Osuch – Wiceminister Turystyki i Sportu, bryg. Paweł Żaba – zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pani mgr Marta Dziura – Radna Rady Powiatu, dh Michał Mrówka – Radny Rady Powiatu, Pan Norbert Bień – Wójt Gminy Klucze, mł. bryg. Grzegorz Szczepara – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Olkuszu, Pan Jarosław Rak – Kierownik Centrum Usług Społecznych w Kluczach, Pan mgr Paweł Krawczyk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Klucze, Pan Sebastian Sierka – Radny Rady Gminy Klucze, Pan Łukasz Klich – Radny Gminy Klucze, dh Stanisław Starzyk – Prezes OR WOPR w Olkuszu, dh ks. Marek Łabuda – Kapelan Strażaków OSP z Gminy Klucze, Pan Kazimierz Ściążko – Prezes PTTK w Kluczach i Pan Piotr Kasprzyk- Wiceprezes Stowarzyszenia „Ziemia Kluczewska”.

Na Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczego został wybrany dh Radosław Murias, natomiast Protokolantem został wybrany dh Łukasz Gieszczyk.

W pierwszej część Zebrania zostały omówione sprawozdania z: Działalności OSP Klucze wraz z działalnością operacyjną na terenie Klucz, Gminy Klucze i Gminy Olkusz oraz Finansowe za 2022 rok, które omówili: Prezes OSP i dh Monika Stach – Skarbnik OSP. Następnie dh Paweł Augustyn odczytał protokół Komisji Rewizyjnej, która nie wniosła uwag do pracy zarządu stawiając jednocześnie wniosek o udzieleniu absolutorium dla zarządu. Podczas głosowania Walne Zebranie Członków jednogłośnie zagłosowało za udzieleniem absolutorium.

W drugiej części zebrania został przedstawiony plan działalności i plan finansowy na rok 2023 oraz zostały poruszone tematy związane z wytyczonymi celami dla OSP Klucze do realizacji na najbliższy rok.

Nieodzownym momentem było przedstawienie planu zmian do Statutu, za którym Walne Zebranie członków zagłosowało za wprowadzeniem zmian do Statutu OSP Klucze.Na koniec Zebrania Zarząd OSP Klucze uhonorował Pana Jacka Osucha nadając godność Członka Honorowego za wybitne zasługi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach. Akt nadania wręczył Prezes OSP Klucze.

Opracowanie: dh Radosław Murias.
Foto: dh Milena Marek.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry