Wręczenie dotacji dla jednostek OSP z powiatu olkuskiego i realizacja zadania

W dniu 26 maja 2023 r. podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka na terenie Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu zostały podpisane umowy o udzielenie dotacji i wręczone promesy dla Jednostek OSP z terenu powiatu olkuskiego w ogólnej kwocie 60.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania jednostek OSP z terenu powiatu olkuskiego.
W uroczystości brali udział: Pan Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, st. bryg. Paweł Żaba – Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, ks. bryg. Władysław Kulig – Kapelan Małopolskich Strażaków, Pan Bogumił Sobczyk – Starosta Powiatu Olkuskiego wraz z zastępcą Panią Pauliną Polak, Pan Michał Zasucha – Dyrektor biura Wiceministra Sportu i Turystyki Jacka Osuch, przedstawiciele władz samorządowych w osobach burmistrzów, wójtów oraz przedstawiciele rad powiatowych oraz gminnych powiatu olkuskiego.
Podczas uroczystości Dnia Strażaka brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej wyróżniony został druh Jarosław Płonka.
Wśród dofinansowanych jednostek znalazły się:
Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu,
Ochotnicza Straż Pożarna w Braciejówce,
Ochotnicza Straż Pożarna w Dłużcu,
Ochotnicza Straż Pożarna w Glanowie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Gołaczewach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Imbramowicach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Jangrocie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzykawie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Podlipiu,
Ochotnicza Straż Pożarna w Rodakach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczówku,
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegowej,
Ochotnicza Straż Pożarna w Ściborzycach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzyciążu,
Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowisku,
Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromiu,
Ochotnicza Straż Pożarna w Zadrożu,
Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu.
Jednostka OSP Klucze otrzymała Promesę w wysokości 6000,00 zł, zakup wentylatora oddymiającego.
Podczas uroczystości wręczenia Promes Jednostkę OSP Klucze reprezentował druh Jarosław Płonka.

W dniu 24 sierpnia 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach zrealizowała projekt zadania „Dofinansowanie dla strażaków Jednostek OSP z terenu Powiatu Olkuskiego” w postaci zakupu Turbowentylatora oddymiającego Ramfan GX 200, którego koszt zakupu wyniósł 15 500 zł
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Umową o udzieleniu dotacji zawartej w Olkuszu w dniu 28 maja 2023 r. Dofinansowanie ze środków udostępnionych z budżetu Powiatu Olkuskiego wyniosło 6000 zł natomiast OSP Klucze przekazało ze środków własnych na realizację zadania 9500 zł.
Zarząd OSP Klucze składa podziękowania dla Mieszkańców Klucz i sponsorów za życzliwość i dar serca we wspieraniu lokalnej jednostki osp.

Opracowanie dh Radosław Murias.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry