Dotacja NFOŚiGW we współpracy z WFOŚiGW oraz Starostwa Powiatowego 2022

Zrealizowane zadanie sfinansowane z dotacji NFOŚiGW we współpracy z WFOŚiGW oraz zrealizowanej dotacji ze Starostwa Powiatowego.

 

W dniu 02 grudnia 2022 r. na terenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach odbyła się uroczystość przekazania sprzętu zakupionego: z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w postaci ratowniczego urządzenia hydraulicznego o zasilaniu elektrycznym (rozpieracza ramieniowego) i z dotacji Starostwa Powiatowego w postaci zakupionej Stacji Obiektowej DSP – 52 L.
W uroczystości wzięli udział:

 • Pan Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, którego reprezentowała Pani Ewa Gil – II Zastępca Dyrektora Biura Wojewody,
 • Pan Bogumił Sobczyk – Starosta Olkuski,
 • dh Michał Mrówka – Radny Powiatu Olkuskiego,
 • Pani Marta Dziura – Radna Powiatu Olkuskiego i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluczach,
 • Pan Norbert Bień – Wójt Gminy Klucze,
 • Pan Jarosław Rak – Doradca Wójta ds. Organizacji Pozarządowych,
 • mł. bryg. Piotr Pandel – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu,
 • kom. Jerzy Wilk – Komendant Komisariatu Policji w Kluczach,
 • dh Andrzej Janik – Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kluczach,
 • dh Stanisław Starzyk – Prezesa Oddziału Rejonowego WOPR w Olkuszu,
 • dh Aneta Oleksy – Sołtys Klucz i Radną Gminy Klucze,
 • Pan Sebastian Sierka – Radny Gminy Klucze,
 • Pani Ewelina Maryszewską – Polan – Dyrektor Przedszkola w Kluczach,
 • dh ks. Mark Łabuda – Kapelan Gminnego OSP –Proboszcza z parafii Klucze,
 • Pani Joanna Smentek – Kierownik promocji Gminy Klucze,
 • Mieszkańcy Klucz.

OSP w Kluczach zrealizowało zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa terenu chronionego poprzez zakup hydraulicznego narzędzia ratowniczego o zasilaniu elektrycznym dla OSP Klucze.” w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.
Podczas wystąpienia dh Radosław Murias – Prezes Zarządu OSP Klucze po przywitaniu zaproszonych gości powiedział, że jednostka OSP Klucze nie miała standardowego systemu alarmowania. Nowy system alarmowania ma na celu szybkie informowanie druhów o konieczności natychmiastowego wstawienia się w jednostce w celu wyjazdu do działań ratowniczo – gaśniczych. Nowy system alarmowania to również informacja dla mieszkańców Klucz, którzy po usłyszeniu sygnału alarmowego będą wiedzieli, że doszło do wystąpienia pożaru lub Innego miejscowego zagrożenia na terenie Klucz lub Gminy Klucze. Sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu będzie trwał 3 x po 30 sek. w 10 sek. odstępach. W ten sposób OSP Klucze dołącza do pozostałych jednostek OSP z Gminy Klucze, które posiadają systemy z wykorzystaniem syreny alarmowej.

Nowo zakupione ratownicze urządzenie hydrauliczne (rozpieracz ramieniowy) umożliwi nam zwiększenie naszych możliwości udzielenia szybkiej pomocy podczas prowadzonych działań ratowniczych niezbędnych w czasie wystąpienia wypadku komunikacyjnego. Zakupiony nowoczesny sprzęt ratowniczy spowodował, że staliśmy się pierwszą jednostką OSP na terenie powiatu olkuskiego, która posiada urządzenie hydrauliczne o zasilaniu elektrycznym. Rozpieracz ramieniowy posiada takie same właściwości jak urządzenie o zasilaniu mechanicznym. Nie każdy wypadek komunikacyjny wiąże się z koniecznością usuwania elementów pojazdu w celu wykonania dostępu do osób poszkodowanych. Jednak dobrze jest mieć nowoczesne urządzenie i mieć możliwość jego użycia kiedy zajdzie taka potrzeba.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Krakowie udostępnił w formie refundacji środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w wysokości 15325,86 zł stanowi 36,65% faktycznego kosztu kwalifikowanego wynoszącego 41900,00 dla OSP Klucze.

Zarząd OSP w Kluczach w dniu 20 września 2022 r. złożył projekt zadania do WFOŚiGW w Krakowie w celu przyznania dotacji na zakup rozpieracza ramieniowego. Natomiast w dniu 3 listopada 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy WFOŚiGW w Krakowie, którego reprezentowali:
– Pan dr Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu,
– Pani dr Anna Biederman – Zastępca Prezesa Zarządu,
a OSP Klucze, którego reprezentowali:
– dh Radosław Murias,
– dh Monika Stach.

Zakupiona została tablica informująca o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW we współpracy z WFOŚiGW w Krakowie. Tablica została powieszona na ścianie elewacji siedziby OSP Klucze.
Zarząd OSP Klucze dziękuje: Pani dh Anecie Oleksy i Radzie Sołeckiej w Kluczach za dofinansowanie realizacji zadania w kwocie 10500,00 zł za zakup Stacji Obiektowej DSP – 52 L i Mieszkańcom Klucz za przekazanie środków finansowych na zakup rozpieracza ramieniowego.

Opracowanie: dh Radosław Murias,
Foto: Joanna Smentek.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry