Uroczyste spotkanie w KP PSP w Olkuszu z okazji przekazania PROMES dla MDP

W dniu 19 listopada 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu odbyło się uroczyste spotkanie w związku z przekazaniem PROMES na dofinansowanie w ogólnej kwocie 71.238,00 zł dla 24 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy jednostkach OSP na terenie powiatu olkuskiego.
W uroczystości udział wzięli:

 • Pan Jacek Osuch – Wiceminister Sportu i Turystyki,
 • Pani Ewa Gil – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity,
 • bryg. Paweł Żaba – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Pan Bogumił Sobczyk – Starosta Olkuski,
 • Pani Paulina Polak – Wicestarosta Olkuski,
 • Pan Dariusz Murawski – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,
 • Pan Marcin Cockiewicz – Z-ca Burmistrza Miasta Bukowno,
 • Pan Krzysztof Dudziński – Wójt Gminy Bolesław,
 • Pan Norbert Bień – Wójt Gminy Klucze,
 • Pan Roman Żelazny – Wójt Gminy Trzyciąż,
 • Pan Bartłomiej Żurek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu,
 • Druh Grzegorz Ziarno – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Olkuszu,

oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu olkuskiego, którzy otrzymali dofinansowanie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Jednostkę OSP Klucze reprezentowali: dh Radosław Murias – Prezes wraz z druhami z MDP: dh Zuzanną Gieszczyk i dh Szymonem Koterbą.

Dofinansowanie przyznane zostało przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach celowej dotacji przeznaczonej dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. MDP OSP Klucze otrzymało dofinansowanie w kwocie 3705 zł na zakup umundurowania.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze są fundamentem pod dalsze działanie i rozwój jednostek OSP, ponieważ to z młodych ludzi zarażonych pożarnictwem wyrastają kolejni strażacy ratownicy OSP zastępując w szeregach jednostek druhów, którzy ze względu na zdrowie i wiek nie mogą uczestniczyć w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu olkuskiego działają 24 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które skupiają 249 młodych ludzi. Należy zaznaczyć, że inwestowanie w młodzież i poświęcenie im uwagi jest metodą do przekazywania wartości, historii tradycji, która będzie skutkować w przyszłości dobrem wypływającym z pokolenia na które przyjdzie nam patrzeć.

Dofinansowane drużyny MDP OSP z terenu Powiatu Olkuskiego:

Gmina Bolesław

 • OSP Laski
 • OSP Krzykawa
 • OSP Bolesław
 • Gmina Bukowno
 • OSP Bukowno Miasto
 • OSP Stare Bukowno

Gmina Klucze

 • OSP Bydlin
 • OSP Klucze

Gmina Olkusz

 • OSP Osiek
 • OSP Gorenice
 • OSP Zederman
 • OSP Kosmolów

Gmina Trzyciąż

 • OSP Jangrot
 • OSP Zadroże
 • OSP Tarnawa
 • OSP Sucha

Gmina Wolbrom

 • OSP Dłużec
 • OSP Kąpiele Wielkie
 • OSP Wierzchowisko
 • OSP Zarzecze
 • OSP Chełm
 • OSP Jeżówka
 • OSP Łobzów
 • OSP Wolbrom
 • OSP Poręba Dzierżna

Młodym strażakom gratulujemy i życzymy zapału ducha oraz dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Opracowanie: kpt. Michał Bielach – KP PSP Olkusz
dh Radosław Murias.
Foto: KP PSP Olkusz,
dh Patryk Pandel – OSP Bydlin.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry