Przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Klucze

W dniu 03 września 2021 r. na terenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 2,7/25 marki Renault Midlum dla Jednostki OSP Klucze ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straż Pożarnej w Krakowie.

W uroczystości wzięli udział: Pan Jacek Osuch – Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Pan Norbert Bień – Wójt Gminy Klucze, Pan Jarosław Rak – Pełnomocnik Wójta ds. Organizacji Pozarządowych, mł. bryg. Marek Chwała – Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, asp. sztab. Rafał Kulawik – zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kluczach, dh Andrzej Janik – Prezes Zarządu Gminnego OSP Klucze, dh Iwona Walnik – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Klucze wraz z radnymi: dh Anetą Oleksy – Sołtysem Sołectwa Klucze i Sebastianem Sierką, Pan Michał Zasucha – Dyrektor Biura Poselskiego Wiceministra Jacka Osucha, druhny i druhowi OSP Klucze, Pani Magdalena Moroń – Redaktor „ECHO KLUCZE” oraz mieszkańcy Klucz.

Dh Radosław Murias Prezes Jednostki OSP Klucze po przywitaniu zaproszonych gości zabrał głos, który w swoim przemówieniu powiedział, że pozyskany samochód przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Klucz, Gminy Klucze i Powiatu Olkuskiego poprzez wzmocnienie podejmowanych działań ratowniczo – gaśniczych co przełoży się na zwiększenie gotowości operacyjnej jednostki, wymienił jakie wystąpiły zagrożenia od momentu założenia jednostki, dlaczego tak ważne było pozyskanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, zaznaczając do ilu zdarzeń na terenie Klucz i Gminy Klucze dysponowana była Jednostka OSP Klucze lekkim samochodem ratowniczo – gaśniczym oraz z jakimi problemami musi sobie radzić Zarząd OSP Klucze.

Po skończonym przemówieniu odbył się Akt przekazania pozyskanego samochodu ratowniczo – gaśniczego, którego dokonali: Pan Minister Jacek Osuch i mł. bryg. Marek Chwała, którzy przekazali klucze od samochodu dh Jakubowi Grabowskiemu – zastępcy Naczelnika OSP Klucze. Po przekazaniu odbyła się prezentacja samochodu podczas, której włączono alarmowe: sygnały świetlne i dźwiękowe. Samochód został zaprezentowany mieszkańcom poprzez przejazd samochodu po głównej ulicy Klucz z zaprezentowaniem oprawy pirotechnicznej.

Ostatnim momentem było formalno – prawne przekazanie samochodu poprzez podpisanie dokumentów przez Prezesa OSP.

Zarząd OSP Klucze dziękuje Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi za inicjatywę i zaangażowanie w pozyskanie samochodu podkreślając Jego wkład w wyposażenie jednostki. Podziękowania zarząd składa Panu Mariuszowi Kamińskiemu – Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i Panu nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi – Komendantowi Głównemu PSP za wyrażenie zgody do natychmiastowej wykonalności przekazania samochodu dla OSP Klucze.

Zarząd OSP dziękuje również bryg. Zbigniewowi Wrześniowi – Komendantowi PSP w Olkuszu i Zarządowi Wojewódzkiemu ZOSP RP w Krakowie za wyrażenie pozytywnej opinii dla OSP Klucze w celu pozyskania samochodu.

Po skończonej uroczystości gości zaproszono na poczęstunek.

Tekst : dh Radosław Murias

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry