Wręczenie promesy dla OSP Klucze

W czerwcu 2021 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach. złożył projekt do Starostwa Powiatowego w Olkuszu w ramach zadania „Dofinansowanie dla strażaków Jednostek OSP z terenu Powiatu Olkuskiego”.
Dotację można było uzyskać do kwoty 5 tys. złotych, która stanowiła do 40 proc. kosztów całego zadania.
Jednostka OSP Klucze złożyła projekt na dofinansowanie sprzętu łączności, który obejmuje zakup Syreny Alarmowej na kwotę 13000,00 zł.
W dniu 04 sierpnia 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu odbyło się wręczenie Promes dla 8 jednostek OSP z: Bolesławia, Glanowa, Jangrota, Klucz, Rodak, Strzegowa, Ściborzyc i Wolbromia.
Jednostka OSP Klucze otrzymała Promesę w wysokości 4940,00zł. Wręczenia dokonali: Wicestarosta Olkuski Pani Krystyna Kowalewska wraz z Radnym Rady Powiatu Panem Michałem Mrówką i kierującym Zespołem Zarządzania Kryzysowego Panem Patrykiem Bzdyra.
W uroczystości Jednostkę OSP Klucze reprezentowali druhowie: Radosław Murias i Jarosław Płonka.

Opracowanie i zdjęcie: dh Radosław Murias.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry