Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021

12 czerwca 2021 r. o godzinie 16 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym ustępujący Zarząd podsumował swoją 5-letnią kadencję, a w szczególności rok sprawozdawczy 2020. Zebranie otworzył Prezes OSP Klucze dh Radosław Murias. Na wstępie, uczciliśmy minutą ciszy wszystkich zmarłych druhow z naszej jednostki.
Przewodniczącym tegorocznego spotkania został wybrany dh Radosław Murias. W pierwszej części zebrania, kolejno dh Radosław Murias i dh Monika Stach złożyli sprawozdania z działalności i finansowe oraz przedstawili plany na rok bieżący. Następnie dh Paweł Augustyn odczytał Protokół Komisji Rewizyjnej. , która to nie wniosła uwag do pracy Zarządu, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium. Walne Zebranie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi za rok sprawozdawczy.

WYBORY

Działając na podstawie statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach Walne Zebranie Członków dokonało wyboru:

ZARZĄD OSP

Prezes – dh Radosław Murias
Viceprezes/Naczelnik – dh Wiktor Moroński
Z-ca Naczelnika – dh Jakub Grabowski
Sekretarz – dh Robert Klonowski
Skarbnik – dh Monika Stach
Gospodarz / Członek Zarządu – dh Jarosław Płonka
Członek Zarządu – dh Michał Pałka

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – dh Paweł Augustyn
Sekretarz – dh Dawid Sierka
Członek Komisji – dh Konrad Foryś

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach dziękuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluczach Pani mgr Marta Dziura za mozliwość organizacji zebrania na auli szkolnej.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach dziękuje wszystkim obecnym na zebraniu.

Szczególne podziękowania dla Pana Jacek Osuch – Ministra Sportu, Dziedzictwa Narodowego i Turystki- Sekretarz Stanu za dobre słowo i zaszczycenie swoją osobą Zebrania OSP Klucze.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry