Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.

          W marcu br. Zarząd OSP Klucze złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) projekt „Zwiększenie bezpieczeństwa terenu chronionego poprzez zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych ii umundurowania specjalnego dla OSP Klucze” w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”
W dniu 12 sierpnia 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach podpisała umowę z WFOŚiGW na realizację zadania pomiędzy Prezesem Zarządu – dr Kazimierzem Koprowskim i OSP Klucze, którego reprezentują Prezes Zarządu – dh Radosław Murias i Skarbnik – Monika Stach.
Zadanie zostało zrealizowane w dniu 11 października 2023 r., poprzez zakup:

  • umundurowanie specjalne 2 częściowe – 2 kpl.,
  • siodełko wężowe – 1 szt.,
  • latarka LED Streamlight EX Survivor z ładowarką – 4 kpl.,
  • smok ssawny – 1 szt.,
  • mostek przejazdowy 9 t – 2 szt.,
  • prądownica pianowa – 1 szt.,
  • bosak dielektryczny NUPLA 180 cm – 1 szt.

          Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) udostępnił w formie refundacji środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w wysokości 6411,75 zł tj. 36,5% kosztów kwalifikowanych wynoszących 17290,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 17290,00 zł z czego OSP Klucze przekazało 10878,25 zł ze środków własnych na realizację zadania.
Przekazanie umundurowania i sprzętu odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego w dniu 11 października 2023 r. w garażu OSP Klucze. Przekazania dokonali dh Radosław Murias Prezes OSP i dh Jakub Grabowski – Zastępca Naczelnika.
Zakupione umundurowanie specjalne i sprzęt poprawi komfort pracy i bezpieczeństwo druhom podczas działań ratowniczo – gaśniczych oraz zwiększy gotowość operacyjną jednostki.
Zakupiona została również tablica informująca o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW we współpracy z WFOŚiGW w Krakowie i Ministerstwem Klimatu i Środowiska.
Zarząd OSP Klucze składa podziękowania dla Mieszkańców Klucz i sponsorów za życzliwość i „Dar serca” w spieraniu lokalnej jednostki osp.

Opracowanie i zdjęcia: dh Radosław Murias.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry