Zjazd związkowy OSP w Ryczówku

W remizie OSP w Ryczówku odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kluczach.

W Zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 9 jednostek OSP – 28 strażaków zrzeszonych w Oddziale Gminnym Związku, członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kluczach na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Prezes – Druh Andrzej Janik
 2. Wiceprezes – Druh Leon Pacia
 3. Wiceprezes – Druh Sylwiusz Kajda
 4. Komendant Gminny – Druh Jan Mól
 5. Sekretarz – Druh Paweł Kotania
 6. Skarbnik – Druhna Iwona Adamuszek
 7. Członek prezydium – Druh Adam Myszor
 8. Członek prezydium – Druh Ryszard Kamionka
 9. Członek prezydium – Druh Kazimierz Guzik
 10. Członek prezydium – Druh Józef Domagała
 11. Członek prezydium – Druh Jarosław Płonka
 12. Członek prezydium – Druh Kazimierz Kuśmierski

Zjazd dokonał także wyboru trzyosobowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w następującym składzie:

 1. Przewodniczący – Druh Łukasz Gawron
 2. Sekretarz – Druh Edward Rogal
 3. Członek – Druh Czesław Plutka

Ponadto dokonano wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego:

Delegaci na Zjazd Powiatowy ZOSP RP

 1. Druh Andrzej Janik
 2. Druh Jan Mól
 3. Druh Radosław Karolczyk
 4. Druh Ryszard Kamionka
 5. Druh Michał Banyś
 6. Druh Małgorzata Węgrzyn
 7. Druh Kazimierz Guzik

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry