Zjazd związkowy OSP w Ryczówku

W remizie OSP w Ryczówku odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kluczach. W Zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 9 jednostek OSP – 28 strażaków zrzeszonych w Oddziale Gminnym Związku, członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kluczach na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie: Prezes – Druh Andrzej Janik Wiceprezes – Druh Leon …

Zjazd związkowy OSP w Ryczówku Read More »