Zakup nożyc hydraulicznych z dofinansowania FSUSR

W dniu 17 sierpnia 2023 r. dh Radosław Murias – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach Podpisał umowę z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR), którego reprezentowała Pani Jolanta Brańska – Dyrektor Zarządu na zakup nożyc hydraulicznych o zasilaniu elektrycznym.
Dotacja z FSUSR została przyznana w kwocie 10000,00 zł przy wkładzie własnym min. 2% wartości.
W dniu 16 grudnia 2023 r. w Kluczach o godz. 11.00 odbyło się uroczyste przekazanie nożyc hydraulicznych o zasilaniu elektrycznym wraz z ładowarką sieciową i akumulatorem 5ah firmy WEBERRESCUE dla jednostki OSP Klucze. Koszt kwalifikowany urządzenia wraz z oprzyrządowaniem wyniósł 50000,00 zł.
W uroczystości wzięli udział:
Pan Norbert Bień – Wójt Gminy Klucze,
Pan Jacek Sierka – kierownik zarządzania kryzysowego i OC UG Klucze,
Pan Jarosław Rak – doradca wójta ds. organizacji pozarządowych,
st. sierż. sztab. Maciej Milczanowski – reprezentujący Komendanta Komisariatu Policji w Kluczach w raz z st. post. Dominikiem Buckim,
dh Aneta Oleksy – Radna Gminy Klucze, Sołtys Sołectwa Klucze,
dh Krzysztof Nowak – Radny Gminy Klucze,
Pan Sebastian Sierka – Radny Gminy Klucze,
Druhny, Druhowie i MDP OSP Klucze.

Uroczystość poprowadził dh Radosław Murias – Prezes OSP Klucze, który powitał wszystkich przybyłych gości i poinformował w jakim celu zostało zakupione urządzenia. Na koniec uroczystości przekazał na ręce Wójta Gminy Klucze podziękowania za dotychczasową współpracę i wsparcie.

Środki na zakup nożyc pochodziły z:
– Funduszu Sołeckiego – 8 000,00 zł.
– Nadleśnictwa Olkusz – 3 000,00 zł,
– Fundacja Tauron – 10 000,00 zł,
a także od sponsorów:
– Velvet Care – 5 000,00 zł
– Saint – Gobain Glassolutions – 5 000,00 zł.
Wkład własny (wpłaty od mieszkańców Klucz – w tym zrzutka.pl) – 9 000,00 zł.
OSP Klucze dziękuje za pomoc w realizacji projektu i pomoc w pozyskaniu środków finansowych na zakup nożyc hydraulicznych osobom:
dh Jackowi Osuchowi – Posłowi na Sejm RP,
Panu Łukaszowi Kmicie – Posłowi na Sejm RP,
Pani Justynie Koseckiej – Cygan – Dyrektorowi KRUS OR w Krakowie,
Panu Bogumiłowi Sobczykowie – Staroście Olkuskiemu.
OSP Klucze dziękuje firmie: Velvet Care i Saint – Gobain Glassolutions, oraz Nadleśnictwu Olkusz i Fundacji Tauron za dofinansowanie w realizacji zakupu nożyc hydraulicznych oraz mieszkańcom Klucz i Gminy Klucze za „Dar Serca” w przekazaniu środków finansowych na zrzutkę.pl i konto osp w celu zakupu nożyc hydraulicznych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry