Zwiększenie Bezpieczeństwa Terenu Chronionego

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach informuje o realizacji zadania pn: „Zwiększenie Bezpieczeństwa Terenu Chronionego Poprzez Zakup Sprzętu Do Działań Ratowniczo – Gaśniczych i Ubrania Specjalnego Dla OSP Klucze dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Koszt kwalifikowany: 17290,00

Kwota dotacji: 6411,75

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry