Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 19 marca 2022 r. o godz. 16.00 w Auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze druhów OSP Klucze, na którym został podsumowany sprawozdawczy 2021. Zebranie otworzył dh Radosław Murias – Prezes OSP Klucze, który przywitał znamienitych gości, druhów, mieszkańców Klucz i sympatyków OSP Klucze.

W uroczystości wzięli udział: Pan bryg. Michał Polak – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, Pan asp. sztab w st. spocz. dh Jan Mól – Komendant Gminny OSP Klucze, dh Stanisław Starzyk – Prezes OR WOPR w Olkuszu, dh Aneta Oleksy – Radna Gminy Klucze, dh Krzysztof Nowak – Radny Gminy Klucze, Pan Michał Mrówka – Radny Powiatu Olkuskiego, Pani mgr Marta Dziura – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kluczach, Pan Jarosław Rak – Organizator Społeczności Lokalnej w Kluczach, dh ks. Marek Łabuda – Kapelan Strażaków OSPz Gminy Klucze i Pani Lucyna Latos- Sekretarz Stowarzyszenia „Ziemia Kluczewska”.

Na Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczego został wybrany dh Radosław Murias, natomiast Protokolantem został wybrany dh Łukasz Gieszczyk. W pierwszej część Zebrania zostały omówione sprawozdania z: Działalności OSP Klucze wraz z wyjazdami do działań ratowniczo – gaśniczych oraz Finansowe za 2021 rok, które omówili: Prezes OSP i Skarbnik OSP dh Monika Stach. Następnie dh Dawid Sierka odczytał protokół Komisji Rewizyjnej, która nie wniosła uwag do pracy Zarządu stawiając wniosek o udzieleniu absolutorium dla Zarządu. Podczas głosowania Walne Zebranie Członków jednogłośnie zagłosowało za udzieleniem absolutorium.

W drugiej części zebrania został przedstawiony plan działalności i plan finansowy na rok 2022 oraz zostały poruszone tematy związane z wytyczonymi celami dla OSP Klucze do realizacji na najbliższy rok.
Na koniec Zebrania Zarząd OSP Klucze uhonorował Pana Michała Mrówkę nadając godność Członka Honorowego za wybitne zasługi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach. Akt nadania wręczył Prezes OSP Klucze.

 

Opracowanie: dh Radosław Murias.
Zdjęcia: Michał Mrówka

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry