Zrealizowane zadanie sfinansowane ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW we współpracy z WFOŚiGW w Krakowie.

Dnia 16 października 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach zrealizowała zadanie „Zakup umundurowania specjalnego i sprzętu dla OSP Klucze
w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” z dnia 26 czerwca 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) udostępnił w formie refundacji środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w wysokości 12500 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych wynoszących 25000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kluczach.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach w dniu 19 czerwca 2020 r. złożył projekt zadania do WFOŚiGW w Krakowie w celu udzielenia dotacji na zakupu umundurowania specjalnego i sprzętu.

Program obejmował zakup zestawu złożonego z dwóch kompletów umundurowania specjalnego marki Ballyclare Xenon Pl, 7 par obuwia specjalnego Haix Fire Flash, 7 sztuk hełmów strażackich marki Gallet i jednego hełmu strażackiego marki Heros-Titan, 1 sztuki prądownicy wodnej firmy Rosenbauer RB 101, jednego zestawu łączności radiotelefonu Motorola z ładowarką oraz wielofunkcyjnego urządzenia ratowniczego Hooligan.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 26216,00 zł z czego OSP Klucze przekazało na realizację zadania 13716,00 zł ze środków własnych na realizację zadania.
Przekazanie umundurowania i sprzętu odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego w dniu 17 października 2020 r. w garażu OSP Klucze i w obecności druhów OSP Klucze. Przekazania dokonał Wiceprezes – Naczelnik dh Radosław Murias. W wyniku trwającej pandemii COVID-19 nie było możliwości zaproszenia gości, lokalnej prasy i przedstawiciela WFOŚiGW Kraków na uroczystość odbioru wykonanego zadania.

Zakupione umundurowanie specjalne i sprzęt poprawi komfort pracy i bezpieczeństwo druhów podczas działań ratowniczo – gaśniczych oraz zwiększy gotowość operacyjną jednostki.

Zakupiona została również tablica informująca o uzyskanym dofinansowaniu z NFOŚiGW we współpracy z WFOŚiGW w Krakowie.

Zarząd OSP Klucze składa podziękowania dla Mieszkańców Klucz i sponsorów za życzliwość i dar serca we wspieraniu lokalnej jednostki osp.

Opracowanie i zdjęcia: dh Radosław Murias.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach

ul. Zawierciańska 18
32-310 Klucze
NIP 6372196936 | REGON 363314332 | KRS 0000592191

BŚ w Wolbromiu oddział Olkusz


60 8450 0005 0050 0556 1779 0001

Scroll to Top
Przewiń do góry