Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych

Dnia 2 października 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczach zrealizowała zadanie z programu „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych” dofinansowane z dotacji MSWiA i Urzędu Gminy Klucze. Dofinansowanie wyniosło 6360 zł. Program obejmował zakup zestawu złożonego z jednego kompletu umundurowania specjalnego, 8 par rękawic strażackich oraz 8 sztuk kominiarek strażackich. Koszt realizacji wyniósł 7095 zł z czego OSP Klucze przekazało na realizację …

Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych Read More »